Nye avfallsdunker fra neste år: IRMAT skal hente glass- og metall-emballasje hjemme hos deg

Slik vil dunkene se ut: I løpet av våren og høsten 2020 vil alle abonnenter får utplassert 140 liters dunker av denne typen til matavfall, restavfall, papp og papir, men også glass- og metall-emballasje (illustrasjonsbilde; fra Agder Renovasjons dunker i Arendal)

I 2020 blir det enklere å kildesortere husholdningsavfallet der du bor. Da trenger du heller ikke kjøre bort glass- og metall-emballasje til returpunktene. Visste du at du kan hjelpe din kommune med å nå Norges mål om 65 prosent gjenvinning av alt avfall innen 2035?

Av Rita Tvede Bartolomei

Mellom 1. april og 1. september 2020 skal alle IRMATs 10.000 abonnenter få nye 140 liters dunker på hjul til alt avfallet (plast samles fortsatt inn i 100-liters sekker). I tillegg vil det nå bli mulig å kaste glass- og metall-emballasje i dunkene.

 • Vi legger opp til at det skal bli enklere å kildesortere avfallet fra hjemmet. Både IRMAT og bransjen nasjonalt har en målsetning om å bli enda bedre på gjenvinning av avfall, slik at restavfallet reduseres og kildesorteringen økes. Det er viktig at alle våre abonnenter får det samme systemet for kildesortering. Dessuten er det jo mer motiverende å sortere glass- og metall-emballasje, når man ikke trenger å ta avfall med seg til returpunkter, sier Liv Inger Strøm, prosjektleder for IRMAT.

Når får jeg nye dunker? Hvor mye plass tar de?

Liv Inger Strøm forteller det fortsatt vil gå noe tid før abonnenter får nytt utstyr: I desember skal IRMAT ha ut anbud på leveranse av nye avfallsdunker på hjul.

 • Når produsenten er valgt, skal alle husholdninger få nye dunker til alt avfall. Vi leverer ut disse dunkene i tidsperioden mellom 1. april og 1. september neste år, sier hun.

Men hun sier det er viktig at abonnentene får vite om ordningen allerede nå, slik at de kan planlegge hvor det vil være best å plassere dunkene.

 • En del ønsker jo å bygge anretninger dunkene kan stå på, og da er det jo veldig synd om det viser seg at de ikke passer. En typisk 140 liters beholder vil være 105 centimeter høy, 50 centimeter bred og 55 centimeter dyp, sier hun.

Størrelsen på området som må settes av til beholderne vil være på rundt 230 x 65 centimeter.

 • Det er også fint å minne om at dunkene tross alt tar noe plass og ikke må plasseres slik at de er til hinder for vei-vedlikehold, sier Liv Inger Strøm.

Håper på dobbelt mengde glass- og metall-emballasje

Den største endringen med nytt system blir henting av glass- og metall-emballasje ute hos abonnentene. I tillegg skal plastemballasje hentes oftere.

 • Veldig mye av all emballasje består av plast, papp og papir. Vi har ikke foretatt plukk-analyser hos oss nylig, men tidligere undersøkelser har vist at nær 70 prosent av det som havner i restavfallet kunne vært kildesortert. Da er det jo veldig viktig at vi har et godt system som gjør det enkelt og motiverende for folk, sier Liv Inger Strøm.

Hun sier erfaringen fra andre kommuner er positiv: Når folk kan kildesortere glass og metall hjemme – så øker totalmengden av innsamlet glass og metall med rundt 50 prosent.

 • I fjor samlet IRMAT inn 335 tonn med glass- og metall-emballasje fra rundt 30 returpunkter. Men med det nye systemet håper vi å få inn totalt 500 tonn, sier hun.

Det høres kanskje underlig ut, men ved å kildesortere bedre kan du bidra til å holde renovasjonsavgiften lav.

 • Restavfall er en direkte utgift, fordi vi må betale for å bli kvitt det. Men plast, papir og papp, glass- og metall-emballasje er ressurser vi kan selge til aktører som håndterer det. Det igjen gjør at vi kan drive en billigst mulig renovasjon, sier Liv Inger Strøm.

Når hentes avfallet med ny ordning?

 • Matavfall: Hver 2. uke (140 liters dunk).
 • Plastemballasje: Hver 3. uke (100 liters plastsekk).
 • Papp/papir/kartong: Hver 3. uke (140 liters dunk).
 • Glass- og metall-emballasje: Hver 6. uke (140 liters dunk).
 • Restavfall: Hver 3. uke (140 liters dunk).
 • Farlig avfall: 2 ganger i året (rød boks).

For mer informasjon se tømmekalender på norsk eller engelsk.

Norge ønsker å gjenvinne 65 prosent av alt kommunalt avfall innen 2035

 • EU med endret avfallsregelverk for å bidra til økt sirkulær økonomi: Målet er at forbrukere, private- og offentlige virksomheter og renovasjonsbransjen tar felles ansvar ved å bidra til reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning og redusert deponering.
 • Etter Stortingsmelding-45 i 2017 ble det vedtatt av Norge skulle jobbe for en bedre avfallspolitikk for å få til økt materialgjenvinning og ombruk, men også reduksjon av avfallsmengder.
 • Norges mål for materialgjenvinning og ombruk av kommunalt avfall fra privatpersoner og næring er: 55 prosent innen 2025, 60 prosent innen 2030 og 65 prosent innen 2035.
 • IRMAT har i dag en materialgjenvinningsgrad på 41 prosent, men målet er 65 prosent innen 2025. For å nå målene skal IRMATs abonnenter ha likt renovasjonstilbud. Dessuten skal IRMAT oftere hente avfall som skal material-gjenvinnes, og redusere hentefrekvensen for restavfall. Glass- og metall-emballasje skal hentes hjemme hos folk.