Viktig informasjon til alle husstander i Sauherad kommune

Utdeling av renovasjonsutstyr og innsamling av rødboks

Alle abonnenter i Sauherad kommune får utdelt renovasjonsutstyr i uke 39, 23.– 29.september samtidig som rødboksen blir samlet inn.

Det blir utdelt to ruller med 80 stk bioposer, en rull med 12 stk knytesekker til plastemballasje og ny renovasjonskalender for 2019-2020. Ta godt vare på utstyret.

Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk.

Farlig avfall må være i emballasje når det blir levert i rødboksen.

Medisiner leveres på apoteket.

Bilbatteri leveres direkte til gjenvinningsstasjonene.

Renovatøren tar ikke med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder for avfall som ligger ved siden av boksen.

Det er viktig at rødeboksen oppbevares utilgjengelig for barn

Har du spørsmål kontakt IRMAT AS tlf 35 02 76 00 eller

Sunde Renovasjon og Gjenvinning tlf 35 95 68 80.