Notoddens nye hytterenovasjon: Kontainere med digitalt sensorsystem for avfallsmåling

Nå tar renovasjonsselskapet Irmat i bruk digitale sensorer for å registrere avfallsmengdene i søppel-kontainerne til bruk for hyttefolket. Sensorene kan også forhindre forsøpling fra overfylte kontainere.

Av Rita Tvede Bartolomei

Notoddens nye hytterenovasjons-system ble iverksatt 1. august. Det gir hytteeiere mulighet til å levere restavfall, glass- og metall, men også papir- og papp til 18 returpunkter.

 • Det er første gang Notodden får hytterenovasjon, selv om vi har hatt det til våre abonnenter i Hjartdal og Bø. I Notodden er det rundt 1200 hytter, og selv om en del hytteforeninger har hatt egne innsamlingssystemer av avfall, har det vært sterkt etterlengtet å få hytterenovasjon på plass. Til dels har vi hatt noen problemer med forsøpling i grøftekanter og på turstier, men det har stort sett vært forårsaket av turgåere, sier prosjektleder hos Irmat, Wilhelm Brendemo.

Hvorfor ikke matavfall og plast?

Brendemo sier et hentesystem for matavfall vil skape store luktproblemer, og hyppige tømmingsrunder vil koste abonnenter for mye som resultat.

 • Moderat mengde matavfall fra alle hyttene, og lange avstander til biogass-anlegget, vil føre til at avfallet står for lenge før det fraktes videre. Det gir utfordringer med lukt. Skulle vi håndtert dette, måtte det tømmes ofte og det blir raskt en altfor dyr ordning for abonnentene. Matavfall må dessuten være pakket inn i nedbrytbar emballasje, ikke plastposer, og all annen emballasje må være fjernet fra avfallet slik som plast, glass og metall. Det vil si at rent matavfall er helt fritt for emballasje og annet avfall, sier Brendemo.

Det er heller ikke nok ressurser til å få realisert returpunkter for plastavfall, forklarer han.

 • Plastavfall må derfor tas med hjem eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. Vi er jo vant med å kildesortere alt hjemme, og mange hytteeiere derfor ønsker å kildesortere enda mer. Men slik situasjonen er nå så får vi dessverre ikke til 100 prosent kildesortering av hytterenovasjon, sier han.

Tips til matavfallet: Jordkompostering er mulig på hytta

Han minner om at jordkompostering på hytta kan være et mulig alternativ for de som ønsker å gjøre noe med matavfallet fra hytteturene.

Det finnes flere aktører som produserer slike systemer til hytteformål.  Fremtiden i Våre Hender har nøytrale og nyttige tips og råd på sine hjemmesider om kompostering. Hvis du komposterer mat- og hageavfallet lager du mindre søppel, og skaffer deg et godt jordforbedringsmiddel til hyttehagen.

Miljøvennlig: Sensorer gir færre tømmingsrunder

Irmat har satt i gang et pilotprosjekt med å teste ut overvåkning av avfalls-nivåene i de 34 hytterenovasjons-kontainerne.

 • En sensor som er skrudd fast i taket fungerer omtrent som et ekkolodd, og sender signaler via mobilnettverket. Sensorene leser av mengden søppel hver time, og sender signaler inn til oss to ganger i døgnet, sier Wilhelm Brendemo.

Han sier sensor-systemet har flere positive effekter, og på sikt håper Irmat å ta i bruk sensorene i andre kommuner.

 • Det sparer renovatørene for mye tid og arbeid, og forhindrer unødvendige turer ut til returpunkter som kanskje bare er halvfulle eller nesten tomme. Mye tid og diesel spart, men sensorene hjelper med å spare miljøet, med færre turer, sier Irmats prosjektleder.

NB.: Renovasjonsgebyr for fritidsboliger blir fakturert abonnenten fra og med 3. kvartal 2019.

Vil du vite mer om hytterenovasjon på Notodden?

 • Hvor mange returpunkter? 34 kontainere er plassert på 18 returpunkter.
 • Hvor er kontainerne? Returpunktene står nær hyttefeltene, eller langs tilkomstveiene: Gavlesjå, Reshjem. Vestsida sør, Høymyrvann, Gransherad, Blefjell, Bolkesjø, Lisleherad. På dette interaktive kartet ser du plasseringen av returpunktene.
 • Hvordan kildesorterer jeg riktig? Les mer på Irmats hjemmesider her.
 • Hva kan jeg returnere? Det er 18 returpunkter for restavfall, 8 returpunkter for glass- og metallemballasje og 8 returpunkter for papp og papir.
 • Hva kan jeg IKKE levere? Bygg og rivnings-avfall, store gjenstander som møbler, EE-avfall og farlig avfall. Det må leveres på Goasholtmyra avfallsanlegg. Ta hensyn til natur og omgivelser: Det er derfor ikke tillatt å sette avfall ved siden av kontainerne.
 • Hvorfor får jeg tilbudet? Forurensningslovens paragraf 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, slik som hytter, fritidshus etc.