Bruk av sorte søppelsekker i IRMAT AS eierkommuner


1 september 2019 ble det innført forbud mot sorte søppelsekker flere steder i landet med bakgrunn i at Norsk Gjenvinning innførte sitt forbud mot mottak av sorte sekker.

I Notodden og Hjartdal kommune skal vi bruke sorte sekker i henteordningen dette renovasjonsåret. Inntil videre tar vi også imot sorte sekker på gjenvinningsstasjonene våre, Goasholtmyra på Notodden og Ryntveit på Akkerhaugen.

Neste sommer innføres ny ordning med plastdunker på hjul i Notodden kommune, da vil søppelposene gå rett i dunken uten bruk av sekk.

Ved spørsmål, ta kontakt med IRMAT AS på telefon 350 27 600