Utdeling av sekker og poser i Bø kommune.

                                           www.irmat.no

Viktig informasjon til alle husstander i Bø KOMMUNE

UTDELING AV SEKKER OG POSER TIL AVFALLSHÅNDTERING

Husstandene Bø kommune får utdelt sekker og poser til avfallshåndtering i løpet av ukene 35 og 36.

 Abonnentene vil få:

  • To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med blanke plastsekker til plastemballasje.
  • Renovasjonskalender

Det er viktig at dere tar vare på utstyret, det skal vare til ut august 2020

Med vennlig hilsen

IRMAT AS