Utdeling av sekker og poser til avfallshåndtering.

                                           www.irmat.no

Viktig informasjon til alle husstander i hjartdal og notodden

UTDELING AV SEKKER OG POSER TIL AVFALLSHÅNDTERING

Husstandene i Hjartdal og Notodden får utdelt sekker og poser til avfallshåndtering i løpet av ukene 34, 35 og 36.

 Abonnentene vil få:

  • En rull med 26 svarte sekker til restavfall.
  • En bunt med 52 papirsekker til oppsamling av matavfall ute.
  • To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med 12 blanke plastsekker til plastemballasje. Dersom noen har behov for flere sekker til plastemballasje vil en få det ved å henvende seg til Kommunehuset i Sauland, Servicetorget på Notodden eller hos IRMAT på Goasholtmyra.
  • Renovasjonskalender

Det er bare sekker med IRMAT logo som blir tatt med av renovatøren. Ta godt vare på utstyret, det skal vare til ut august 2020.

Med vennlig hilsen

IRMAT AS