Hytterenovasjon i Notodden kommune

Nå er alle kontainerne til hytterenovasjon i Notodden kommune utplassert. Kontainerne finner du slik kartet under viser.

Det er plassert ut restavfallskontainere på alle punkta merket i kartet. Ved enkelte av punkta er det satt ut kontainer til papp og papir og glass og metallemballasje. Dette kommer frem av kartet.

Slik sorterer du på hytta

Restavfall er det avfallet du ikke får kildesortert. Det vil si brennbart avfall, matavfall og plastavfall. Legg avfallet i ordinære plastposer som du knytter sammen og kaster i innkastluken. Store gjenstander, bygg og rivningsavfall, EE-avfall og farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra.

I kontainere for papp og papir legger du aviser, blader og emballasjepapp.

I kontaineren for glass og metall emballasje legger du alt av emballasje laget av glass og metall. Annet glass som krystall, ildfaste former vinduer og metallgjenstander som kjøkkenutstyr, motorer og sykler skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra.

Bildene under er eksempler på oppsamlingspunkter.