Innføring av hytterenovasjon i Notodden kommune

Nå innføres hytterenovasjon også i Notodden kommune. På hytta produseres også avfall som skal sorteres på samme måte som husholdningsavfall. Det vil være plassert ut containere på naturlige stoppesteder ved små og store hyttefelt. Det er ulikt hva du kan levere på de ulike punkter men alle har mulighet for å kaste restavfall, noen steder vil du også kunne kaste glass- og metall emballasje samt papp og papir. 1/8-2019 vil alle returpunkt være ferdig utsatt og oversikt over disse finner du her https://sortere.no/

Les mer om hytterenovasjon og se kart over returpunkter ved å klikke på knappen under