Viktig informasjon til alle husstander i kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad

Alle husstandene i kommunene Hjartdal og Notodden får tildelt poser og sekker til avfallshåndtering i løpet av ukene 34, 35 ,36.
Abonnentene får:

  • En rull med 26 svarte sekker til restavfall
  • En bunt med 52 papirsekker til oppsamling av matavfall ute
  • To ruller med 80 stk bioposer til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med 12 blanke plastsekker til plastemballasje
  • Renovasjonskalender for 2017 – 2018 (gjelder fra 2.oktober 2017 til 30. september 2018

Husstandene i Bø kommune får tildelt poser og sekker i løpet av ukene 35 og 36. husstandene i Sauherad kommune får tildelt poser og sekker i uke 39.
Abonnentene får:

  • To ruller med 80 stk bioposer til oppsamling av matavfall inne
  • En rull med 12 blanke plastsekker til plastemballasje
  • Renovasjonskalender for 2017 – 2018 (gjelder fra 2. oktober 2017 til 30. september 2018)

Ta godt vare på utstyret. Det skal vare til ut august 2018. Renovatøren tar bare med sekker som har IRMAT logo