Viktig informasjon til alle husstander i Hjartdal og Notodden

Det er bare avfallssekker med IRMAT logo som blir tatt med av renovatøren.
Husstandene i Hjartdal og Notodden får utdelt sekker til avfallshåndteringen i løpet av ukene 34, 35, og 36.
For at renovatøren skal ta med avfallet ditt må du benytte sekker med IRMAT logo.
Mangler du sekker med logo får du kjøpt flere hos servicetorget i Sauland, på Notodden og på Goasholtmyra Avfallsanlegg.
Med vennlig hilsen
IRMAT AS