Høring – endring i felles kommunal renovasjonsforskrift for IRMAT- kommunene Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal

IRMAT har på oppdrag for og i samarbeid med sine eierkommuner utarbeidet forslag til endringer i de lokale forskriftene om renovasjon i de 4 IRMAT -kommunene. endringsforslaget sendes med dette ut på høring. Se vedlegg.
Fristen for å komme med merknader settes til 01.03.2017