Langdag på gjenvinnigstasjonene

Siste langdag i 2016 på gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Akkerhaugen var 25.10.2016.
Første langdag i 2017 er tirsdag 18. april