Innsamling av rødboks for farlig avfall og små elektronikk

Alle husholdningsabonnenter i IRMAT får hentet rødboks for farlig avfall og små elektronikk i følgende uke høsten 2016.
Sauherad kommune uke 39, 26. september – 2. oktober
Bø kommune uke 40, 3.-9. oktober
Hjartdal kommune uke 42, 17.-23. oktober
Notodden kommune, kjørerute A, 17.-23. oktober
Notodden kommune, kjørerute B, 24.-30. oktober
Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk. Rødboksen settes frem til avfallsstativene hvis du ønsker at den skal bli tømt, den hentes samme dag som det øvrige avfallet. Renovatøren kan ikke ta med bokser som er så fulle at lokket ikke går igjen. Det samme gjelder avfall som ligger ved siden av boksen.
Dette er eksempler på farlig avfall som legges i boksen:
Olje og oljeprodukter. Streke syrer, baser, lut, knappecellebatterier, oppladbare batterier.
Maling, beis, lim, lakk, løsemidler, bunnstoff til båt, trykkfarger
Hobbykjemikalier, fotokjemikalier, plantevernmidler, ugressmidler, insektmidler, soppmidler, rottegift
Rengjørings- og vedlikeholdsmidler
Elektriske- og elektroniske produkter
Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.