Ny renovasjonskalender 2016-2017

Alle husstandene vil få tildelt ny renovasjonskalender sammen med utstyret til avfallshåndtering. Kalenderen starter i uke 40, 3. oktober 2016 og varer til og med 1.oktober 2017. Renovasjonskalenderen finner dere også på IRMAT sin hjemmeside www.irmat.no