Glass og metallemballasje

Containeren i Storeskard er flyttet til Joker Tinnesmoen.
Det er kommet ny container på parkeringsplassen ved gamle postkontoret i Storgata.