Langdag på gjenvinningsstasjonene

Det vi være langdag på tirsdager på Goasholtmyra og Ryntveit gjenvinningsstasjn
Første langdag er 29.mars fra kl 07.30 – 18.30