Åpningstider i påsken

Goasholtmyra avfallsanlegg
Åpningstider i påskeuken 2016
Mandag og tirsdag kl 07.30 – 15 .30
Onsdag 07.30 – 12.00
Torsdag, fredag og mandag 2. påskedag er det stengt
Ryntveit Gjenvinningsstasjon
Åpningstider i påskeuken 2016
Mandag og tirsdag kl 07.30 – 15.30
Onsdag kl 07.30 – 12.00
Torsdag, fredag og mandag 2.påskedag er det stengt