Viktig informasjon til alle husstander i Bø kommune

Utdeling av poser og sekker til avfallshåndtering.
Husstandene i Bø kommune får utdelt sekker og poser til avfallshåndtering i løpet av ukene 35 og 36
Abonnentene vil få:

  • To ruller med 80 bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med 12 blanke sekker til plastemballasje.

Ta godt vare på utstyret, det skal vare til ut august 2016.