Utdeling av nytt renovasjonsutstyr i Hjartdal og Notodden

Viktig informasjon til alle husstander i Hjartdal og Notodden
Det blir utdelt poser og sekker til avfallshåndteringen i løpet av ukene 34, 35 og 36.
Alle abonnentene vil få:

  • En rull med 26 svarte sekker til restavfall.
  • En bunt med 52 papirsekker til oppsamling av matavfall ute.
  •  To ruller med bioposer i hver til oppsamling av matavfall inne.
  • En rull med 12 blanke plastsekker til plastemballasje. Dersom noen har behov for flere sekker til plastemballasje vil en få det ved å henvende seg til Kommunehuset i Sauland, Servicetorget på Notodden eller hos IRMAT på Goasholtmyra.

Det er viktig at dere tar godt vare på utstyret, det skal vare til ut august 2016.