Ny gjenvinningsstasjon på Goasholtmyra

IRAMT AS er i gang med å oppgradere gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra. Gjenvinningsstasjonen skal utvides og det skal bygges et servicebygg på området. Servicebygget skal brukes til mottak av farlig avfall og elektronikk med  mere. Veien opp til stasjonen blir også utvidet. Dette vil føre til at det kan bli  trangt og kø i byggeperioden. Vi ber om at kundene må ta hensyn og beklager ulempene dette vil medføre. Utbyggingsperioden varer til november 2015.