Nye Renovasjonskalendere

Alle husholdningsabonnenter i IRMAT regionen vil få utdelt renovasjonskalender for 2015 i posten i løpet av uke 51.

Ta godt vare på kalenderen, der finner du mye nyttig informasjon om renovasjonsordningen.