Viktig Informasjon Til Næringsvirksomheter

[su_heading]Levering Av Avfall Fra Næringsvirksomhet På Gjenvinningstasjonen På Goasholtmyra Avfallsanlegg[/su_heading]
Gjenvinningsstasjonen skal ikke brukes av næringsvirksomheter. Den tilhører den kommunale renovasjonsordningen og driften finansieres over det kommunale renovasjonsgebyret.
Næringsvirksomheter må levere sitt avfall over vekt og betale etter gjeldene satser for avfallstypen de ønsker å levere.
Her er regelverket klart og anlegget er godt skiltet i forhold til dette.
For å håndtere lovverket på en tilfredsstillende måte og for unngå at næringsvirksomheter subsidieres av husholdningsabonnentene, har vi nå skjerpet våre rutiner for å «luke ut» næringsdrivende som benytter gjenvinningsstasjonen, og vi ser på sanksjonsbruken ved overtredelse.
Vi varsler med dette at alle næringsdrivende skal levere alt avfall over vekt mot betaling til gjeldene satser for næringsavfall.
Vi håper på et godt samarbeid i fremtiden og står gjerne til disposisjon med spørsmål om priser og leveranser.
Med vennlig hilsen
_______________________
Stein Asmundsen
Daglig leder IRMAT AS