Endringer i kjørerutene for plastemballasje

Det blir endringer i henteplanen for plastemballasje i forbindelse med helligdagene våren 2014.

I tabellen undre ser du uke nummer, kommune og kjøreruter. Hentedagen er fredag. Fra uke 26 er det ordinær henteplan. se også renovasjonskalenderen for 2014.

For Sauherad kommune er det ingen endringer.

Henteplan vises på neste side