Innsamling av rødboks

Viktig informasjon til alle hussstander i Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden.

Årets første runde med henting av rødboks for farlig avfall og småelektronikk er i gang.

IRMAT AS har årets første runde med henting av rødboks. Benytt muligheten til å bli kvitt farlig avfall og småelektronikk nå.

Rødboksen skal settes frem til avfallsduknene/ sativene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli tømt. Rødboksen hentes hos deg samme dag som det øvrige avfallet.

Sauherad kommune har henting i uke 12

Bø kommune har henting i uke 13

Hjartdal kommune har henting i uke 14

Notodden kommune, kjørerute A  har henting i uke 14

Notodden kommune, kjørerute B har henting i uke 15

Detter er eksempler på hva du kan levere:

Olje og oljeprodukter

Sterke syrer, baser og lut

Alle typer batterier

Maling, lim, lakk, beis og løsemidler

Hobbykjemikaler, fotokjemikalier, plantevernmidler og ugressmidler

Rengjørings- og vedlikeholdsmidler

Spraybokser

Småelektronikk

Det er viktig at den røde boksen oppbevares utilgjengelig for barn!