Snømåking og strøing

Renovasjonsabonnentene/ husstandene har ansvar for snømåking og strøing.

Det har kommet mye snø den siste tiden, nå har det også blitt mildvær. Dette fører til vanskelige forhold for renovatørene.

Renovasjonsforskriftens kapittel 2.2 sier det slik:

«Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Abonnenten er ansvarlig for at adkomsten er fri for hindringer som kan gjøre henting/tømming vanskelig, og slik at alminnelig trafikksikkerhet blir ivaretatt. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og det skal om nødvendig være sandstrødd».

Derfor oppfordrer vi på det sterkeste at alle gjør en innsats for at renovatøren skal ha best mulige arbeidsforhold. Dersom det er vanskelig for renovatøren å komme frem blir ikke avfallet tatt med.