Tøybleieprosjektet

Reduser avfallsmengdene med tøybleier!bleiebrosjyra

Myndighetene har som målsetning å redusere avfallsmengdene, siden disse øker drastisk fra år til år. IRMAT – som er et kommunalt eid selskap – ser på det som viktig å bidra til at denne målsetningen nås.

Engangsbleier skaper store mengder avfall: 1 tonn avfall per barn i bleieperioden! Dette er store mengder avfall. Vi har derfor valgt å være med på tøybleiekampanjen til Naturvernforbundet i Midt-Telemark. Kampanjen har som mål å få flere småbarnsforeldre til å bruke tøybleier i stedet for engangsbleier på barna sine. Kampanjen omfatter IRMATs kommuner i Midt-Telemark, Bø og Sauherad. I tillegg er Nome med.

Ved å kontakte helsestasjonen kan interesserte småbarnsforeldre få utdelt en startpakke med tøybleier. Startpakken er sponset av IRMAT og vi håper at mange benytter seg av denne muligheten!

Last ned brosjyren (440kb pdf) med mer informasjon og registreringsslipp.

 

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS