Mottak av avfall fra private

Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Ryntveit

 

Avfallstype Hva leveres? Pris
Elektrisk og elektronisk avfall Alt som bruker eller leder strøm, som hvitevarer, komfyrer, TV, radio, ledninger, mob.tlf., sparelyspærer, lysstoffrør m.m. Gratis
Glass- og metallemballasje Klart og farget glassemballasje, metallemballasje.
IKKE keramikk, porselen og vinduer!
Gratis
Papp og kartong Alle typer papp Gratis
Papir Tidsskrift, aviser, skrivepapir, reklame m.m. Gratis
Plastemballasje Sorteres i tre fraksjoner: Folie (myk plast), flasker, kanner og brett (hard plast), samt oljekanner Gratis
Tekstiler og sko Tekstiler og sko i god stand. Gratis
Farlig avfall Maling, lim, lakk, olje, løsemidler, plantevernmidler, bilbatterier, oppladbare batterier m.m.
Asbestholdig avfall **
IKKE tom emballasje for farlig avfall.
Gratis
Bildekk Bildekk med og uten felg *
Metaller Sykler, barnevogner og andre gjenstander som hovedsakelig består av metall. Gratis
Park- og hageavfall Planter, gress, kvist. Gratis
Treverk Alt trevirke.
IKKE impregnert trevirke (egen container)
*
Impregnert treverk Trykkimpregnert og kreosotbehandlet treverk. Gratis
Isolerglass/vinduser med PCB Henvend deg til betjeningen i tilfelle de inneholder PCB! Gratis
Restavfall Avfall som ikke kan sorteres under noen av de andre kategoriene. *
 
Merknad
* Priser for leveranser opp til 500 kg:
Personbil 60,-
Personbil med henger 100,-
** For å få levere eternittplater og annet asbestholdig avfall skal pakkes inn i plast, fraktes på paller og være merket ”Asbest”. Tas ikke i mot på Ryntveit gjenvinningsstasjon.
Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS