Kompostering

Hjemmekompostering
av våtorganisk avfall 
(matavfall)

IRMAT- kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad har i felles ”Forskrift
for kildesortering” vedtatt at de abonnenter som kan oppfylle visse betingelser,
kan søke kommunen om tillatelse til alternativ behandling av våtorganisk avfall
(inkl. matavfall) fra husholdningene.
Med alternativ behandling mens:
• Kompostering i egen varmkompostbinge
• Behandling i egen gjødselkjeller
Kommunene har vedtatt at de som fyller vilkårene, og som inngår kontrakt med
kommunen, skal få en reduksjon i avfallsgebyret. Reduksjonen fastsettes av den
enkelte kommune.
Nå kan du søke om tillatelse til hjemmekompostering. kontakt IRMAT AS eller
din egen kommune for mer informasjon.
Henvendelser til post@irmat.no.
Telefon IRMAT AS 35 02 76 00

Anbefalte kompostbinger/Svanemerkede kompostbinger:
http://www.gronnhverdag.no/artikkel.php?artikkelid=326
Informasjon om Svanemerket:
http://www.gronnhverdag.no/artikkel.php?id=1946

De største byggvarekjedene skaffer kompostbeholdere.

Utfyllende informasjon (pdf)

Komposteringskontrakt (pdf)

Valg av kompostbinge/lag din egen (pdf)

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS