Oversikt over returpunktene

Glass og metallemballasje Papp og papir
Emils Auto (Shell),
Øvre Bø
x
Rema 1000 v/P-plass x
Skoghaugen v/Plass, sentrum x
I enden av Steintjønnvn., Folkestad x
Vinmonopolet v/P-plass x
Kiwi v/P-plass x

 

Hjartdal Glass og metallemballasje Papp og papir
Bruluten industriområde, Hjartdal x
Kovstulheia, Tuddal x
Hjartdal kommune x x
Tuddal varesenter, Tuddal x
Aarhus bru, Hjartdal x

 

Notodden Glass og metallemballasje Papp og papir
Gransherad sentrum x
Hydro Texaco Rollarparken x
Høgås v/barnehagen x
Kvantum stormarked x
Lisleherad v/skolen x
Joker Tinnesmoen x
Ramberghjørnet Servicecenter AS Storgata 91 x
Prix, Toppen x
Slåtta Auto x
Parkering ved gamle postkontor i Storgata x
Tinnoset v/krysset x
Tuvensenteret x
Ylikrysset x
ICA Notodden x
Skogen v/idrettshallen x
Goasholtmyra IRMAT x x

 

Sauherad Glass og metallemballasje Papp og papir
Gvarv stasjon x
Hjuksebø v/innkj. til Riksveien x
Hørte, Torget x
Nordagutu v/Slaaen dagligvare x
Ryntveit, ved innkj. til Sunde Transp. x
Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS