Returpunktene

kollage_kastehvor

Returpunktene
Et returpunkt består av en eller flere beholdere/containere for mottak av sortert avfall. Restavfall kan ikke leveres på returpunktene.

Glass- og metallemballasje: 
Her leverer du glassemballasje som syltetøyglass og glassflasker, samt metallemballasje som blikkbokser og tuber.
Dette skal ikke med: keramikk, porselen eller vindusglass skal ikke i denne fraksjonen, men går med restavfallet.

Tekstiler og sko: 

Oversikt over kontainere hvor det kan leveres tekstiler klær og sko finner du på Fretex sin hjemmeside fretex.no

Ingen klær, tekstiler eller sko skal i restavfallet. Gi det i Fretex sine innsamlingsbokser som er plassert rundt i kommunene. Gjenbruk av klær er et godt miljøtiltak. Fretex driver ut fra prinsippene i avfallshierarkiet. Det vil si at mest mulig gjenbrukes slik det er.

Fretex er takknemlige for alt av klær, tekstiler, tilbehør og sko. Selv om gardiner, klær, undertøy, sengetøy, tøyrester og andre tekstiler er slitt og ødelagt, så kan de brukes til materialgjenvinning, som for eksempel til isolasjon, tepper, pussefiller eller redesignprodukter.

Oversikt over returpunktene

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS