Private

Hva kaster jeg hvor?

Mesteparten av avfallet hentes hos abonnentene, mens noe avfall bringes til returpunktene og gjenvinningsstasjonene. IRMAT oppfordrer innbyggerne til å kildesortere mest mulig! For å lese mer om hva som kastes hvor, se oversikten over leveringssteder.

Les også mer om dette på LOOPs avfallsveiviser

Hjemmekompostering!

Alternativ behandling av våtorganisk avfall
Les mer

Renovasjonskalendere

Har du mistet renovasjonskalenderen for din kommune kan du skrive den ut her:
Renovasjonskalender– Bø kommune (pdf)
Renovasjonskalender – Hjartdal kommune (pdf)
Renovasjonskalender – Notodden kommune (pdf)
Renovasjonskalender – Sauherad kommune (pdf)

Gjenvinningsstasjonene

Det er to gjenvinningsstasjoner i IRMAT-regionen hvor privatkunder kan levere avfall. Se mer om gjenvinningsstasjonene Les mer


Renovasjonsgebyret

Avfall fra privatpersoner kalles ”husholdningsavfall”. Håndteringen av husholdningsavfallet finansieres gjennom det kommunale renovasjonsgebyret. Gebyret skal hverken være større eller mindre enn de faktiske utgiftene til håndteringen av avfallet som husholdningene produserer.

Drift av gjenvinningsstasjonene er delvis finansiert over renovasjonsgebyret. Derfor er levering av f.eks. farlig avfall, EE-avfall, papp/papir m.m. gratis å levere, mens det kun tas en liten avgift for å levere avfall som f.eks. restavfall. Gjenvinningsstasjonene er kun for private. Næringslivet betaler ikke renovasjonsgebyr og er følgelig ikke med å finansierer gjenvinningsstasjonene.

Forskrift
Forskrift om kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall:
..Les forskriften..

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS