Jordprodukter

JordprodukterDSC0155.JPG

Grønn Vekst leverer i samarbeid med IRMAT en kompostjord som er rik på mikroliv. Dette er nyttige organismer som hjelper til at plantene holder seg friske og får mer tilgang på næringsstoffer. Jorda er:

  • Næringsrik
  • Miljøvennlig
  • Finsåldet
  • Lett å arbeide med
  • Krever lite vedlikehold
  • Fri for rotugras

De fleste jordprodukter man før kjøpt i dag er enten oppgjødsla torv som mister egenskapene sine etter kort tid, eller næringsfattig naturjord som er tung å jobbe med og drenerer feil i forhold til plantenes behov for vann.

Grønn Vekst legger vekt på å tilby en jord som både er miljøvennlig og av høy kvalitet. Den representerer også en god resirkulering av næringsstoffer og reduksjon i utslipp av klimagasser. På den måten står også Grønn Vekst i en større sammenheng der vi er delaktige i å sikre at kloden vår også i fremtiden blir et levelig sted for menneskeheten.

Komposten som brukes i jorda er bl.a. kompostert hage/park-avfall fra IRMAT-kommunene.

Vi tilbyr følgende produkter hos IRMAT:

Hage-Mix ®

Norges bestselger – hvem ønsker seg vel ikke ugrassfrie hager!
Hage-Mix ® er en stabil, næringsrik og lett moldjord til nyanlegg og utskifting av jord. Jorden egner seg spesielt til oppbygging av grønnsakshager, plener, blomsterbed og buskplantinger, og er i utgangspunktet fri for rotugras.

Dekkbark

Vi har dekkbark.

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS