Vanlige Spørsmål

Hva gjør jeg med brukte sprøytespisser?
Privatpersoner som har brukte sprøytespisser (insulin m.m.) kan legge disse i en plastflaske, eks skyllemiddel. Når flasken er full skrues korken godt på og leveres i restavfallet. Det er viktig at sprøytespisser ikke skader renovatøren eller andre som skal håndtere avfallet etter deg. 

Hvor får jeg kjøpt flere bioposer og sekker?
Servicetorget i kommunene og på Goasholtmyra avfallsanlegg selges bioposer og ekstra sekker

Jeg har mistet tømmekalenderen, hvor får jeg tak i ny?
Skriv den ut her, evt. ring IRMAT eller kommunen din for å få den tilsendt.

Hva kan jeg legge i den røde boksen for farlig avfall og småelektronikk?
Her legger du maling, lim og lakk, spraybokser, plantevern- og ugressmidler, oljerester, batterier m.m. Ofte er produkter som blir farlig avfall merket med faresymboler. Også små elektroniske produkter som mobiltelefoner, strykejern og hårfønere legges i boksen. ..Les mer..

Hva er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen?
Gjenvinningsstasjonene er kun for privatpersoner. Oversikt over hva som er gratis. ..Les mer..

Hva skjer med avfallet som vi kildesorterer?
Avfallet som sorteres ut blir i størst mulig grad gjenvunnet. Se nærmere på de ulike avfallstypene. ..Les mer..

På hvilken måte jobber IRMAT for avfallsreduksjon?
Avfallsreduksjon vil si å hindre at avfall oppstår. IRMAT støtter småbarnsforeldre som ønsker å bruke tøybleier ved at det gratis gis ut en startpakke. Hvert barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn avfall i løpet av bleieperioden. Ordningen med startpakke gjelder kun for kommunene Bø og Sauherad. Les mer om tøybleier og hvordan du kan få støtte.

Er det forurensninger i tilknytning til deponiet på Goasholtmyra?
Det vil alltid være en viss grad av miljøpåvirkning knyttet til håndtering av avfall. IRMAT søker å minimere disse påvirkningene. Vårt avfallsdeponi er et moderne deponi som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav. Dette innebærer blant annet at deponiet har dobbel bunntetting og at det føres miljøovervåkning for å avdekke evt. forurenset sigevann. Vi har også oppsamling og avbrenning av metangass for å redusere utslippene av klimagasser.

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS