Kretsløpet

Viktigst av alt – avfallsreduksjon!
Hvert år produserer hver innbygger i Norge omtrent 400 kg husholdningsavfall. Bak dette tallet ligger et høyt forbruk. Mange engangsprodukter og produkter med dårlig kvalitet, gjør at vi hele tiden kjøper nytt. Det viktigste vi kan gjøre for miljøet er å redusere forbruket og dermed også avfallsmengdene.

Med noen enkle grep kan man bidra til å redusere avfallsmengdene:

– Handle på loppemarkeder og hos brukthandlere.
– Kjøpe varer av god kvalitet og med lang levetid.
– Reparere gjenstander som går i stykker i stedet for å kjøpe nytt.
– Unngå engangsprodukter som:

  • Engangsgrill: Totalt fyrer vi opp over 1 million engangsgriller årlig. Invester heller i en liten flergangsgrill!
  • Engangsbleier: Engangsbleier skaper 1 tonn avfall per unge i bleieperioden. Tøybleier kan brukes flere ganger!

IRMAT og Naturvernforbundet samarbeider om å fremme bruken av tøybleier. Vi spanderer derfor en startpakke med bleier Les mer

Kretsløpet
Ved å kildesortere og materialgjenvinne avfall føres materiale og energi tilbake til kretsløpet. På denne måten sparer vi naturressurser, noe som er gunstig i et miljøperspektiv. Ut fra et økologisk ståsted mener en del forskningsmiljøer at optimale returandeler for ombruk eller materialgjenvinning ligger fra 70 til 98 prosent. I dag er det få kommuner i Norge som kommer opp mot en slik gjenvinningsgrad. IRMAT ønsker å stadig forbedre seg innen kildesortering for at mer avfall skal kunne gjenvinnes.

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS