Hva blir avfallet til?

Du kan redusere avfallsmengdene ved å:

 • Det viktigste du som enkeltperson kan gjøre er å hindre at avfall oppstår. Dette innebærer blant annet å kjøpe produkter med kvalitet og unngå engangsprodukter
 • Uansett hvor flink du er til å unngå å produsere avfall, så vil det bli en del av det. Det er da viktig at mest mulig av dette kildesorteres og gjenvinnes
Du kan fremme gjenvinning ved å:

 • Kjøpe produkter som ikke består av mange forskjellige materialer – da blir sortering og gjenvinning lettere. Unngå produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer

Bildekk Bildekk
 • Dekk kan gjenvinnes til skytematter eller brukes som bestanddel i støydempere og som underlag i idrettsanlegg og lekeplasser
Elektrisk og elektronisk avfall Elektrisk og elektronisk avfall
 • Kasserte elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Innsamlet EE-avfall blir fraktet til Veidekke Gjenvinning i Tønsberg hvor produktene blir plukket fra hverandre
 • Store deler av EE-avfallet blir gjenvunnet
Farlig avfall Farlig avfall
 • Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som kan skade mennesker, dyr eller miljø
 • Farlig avfall blir uskadeliggjort i spesialkonstruerte anlegg
 • Svært lite av det farlige avfallet er egnet for gjenvinning. Et unntak er en del oljeprodukter, samt emballasjen
Glass og metallemballasje Glass og metallemballasje
 • Glass kan smeltes og brukes om igjen flere ganger uten å tape seg. Resirkulert glass brukes blant annet til vinduer, isolasjonsmateriale, betong og emballasje
 • Metallemballasje smeltes om til ny emballasje
 • Ved å bruke resirkulert metallemballasje i produksjon av ny emballasje, reduseres energiforbruket i produksjonen med opptil 95%
Impregnert treverk Impregnert treverk
 • Impregneringen kan være miljøskadelig og derfor skal impregnert treverk ikke blandes med det øvrige treverket. De siste årene har de mest skadelige impregneringsmidlene blitt forbudt.
 • Avfallet blir forbrent
Metaller Metaller
 • Under denne kategorien kommer sykler, badekar, nettinggjerdet og annet avfall som hovedsaklig består av metall
 • Skrapjernet har høy verdi på markedet, fordi stålproduksjonen i berden er økende og etterspørselen høy
Papp, papir og drikkekartong Papp, papir og drikkekartong
 • Papp blir gjenvunnet til papir
 • Avispapir, blader og papir blir til nytt avispapir, dopapir m.m.
 • Drikkekartong gjenvinnes til konvolutter og brevpapir på Hurum fabrikker. Det benyttes ingen kjemikalier i prosessen med å skille fibrene som skal gjenvinnes fra aluminiumsfolien og plastbelegget/plastkorken
Plastemballasje Plastemballasje
 • Plastemallasjen blir i størst mulig grad materialgjenvunnet. Det som samles inn i IRMATs kommuner blir sortert og de ulike plasttypene gjenvinnes hver for seg i ulike bedrifter
 • Plastfolie gjenvinnes til nye bæreposer m.m.
 • Gjenvunnet hard plast som flasker og kanner kvernes opp og blir brukt som råstoff til nye plastprodukter
 • Å lage 1 kg plast krever 2 kg olje. Det er derfor ressurssparende å gjenvinne plast
Restavfall Restavfall
 • Alt brennbart restavfall går til energigjenvinning
Tekstiler Tekstiler
 • Brukbare klær og sko selges i Fretex sine bruktbutikker
 • Det lages også tepper av tekstilene og disse sendes til nødhjelp
Treverk Treverk
 • Treverket kan godt inneholde maling og spiker. Vi ønsker ikke dører med glass i, møbler eller annet avfall som ikke er rent treverk i denne fraksjonen. Dette vanskeliggjør den videre behandlingen
 • Treverket blir kvernet og brukt som biobrensel. Biobrensel er en fornybar energikilde og er et miljøvennlig alternativ til fossile brensler som olje, kull og gass
Vårorganisk avfall (matavfall) Vårorganisk avfall (matavfall)
 • Matavfallet behandles biologisk. Komposten som produseres har god kvalitet og deler av den selges til økologisk landbruk
 • Kompostering er en ressursmessig god behandling av matavfallet. Dette er fordi kompost tilfører jorda næringsstoffer og organisk materiale
Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS