Informasjon

Kretsløpet

Viktigst av alt – avfallsreduksjon! Hvert år produserer hver innbygger i Norge omtrent 400 kg husholdningsavfall. Bak dette tallet ligger et høyt forbruk. Mange engangsprodukter og produkter med dårlig kvalitet, gjør at vi hele tiden kjøper nytt. Det viktigste vi kan gjøre for miljøet er å redusere forbruket og dermed også avfallsmengdene. Med noen enkle […]

Vanlige Spørsmål

Hva gjør jeg med brukte sprøytespisser? Privatpersoner som har brukte sprøytespisser (insulin m.m.) kan legge disse i en plastflaske, eks skyllemiddel. Når flasken er full skrues korken godt på og leveres i restavfallet. Det er viktig at sprøytespisser ikke skader renovatøren eller andre som skal håndtere avfallet etter deg.  Hvor får jeg kjøpt flere bioposer […]

Linker

Eierkommunene: Bø Hjartdal Notodden Sauherad Material- og returselskaper Retursamarbeidet LOOP Grønt Punkt Norge AS Norsk Glass- og Metallgjenvinning AS El-retur (Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS) RENAS AS Norsk Dekkretur AS Norsk Resy AS Batteriretur AS Ruteretur AS Fretex Organisasjoner Avfallnorge Norges Naturvernforbund Natur og Ungdom Framtiden i våre hender Greenpeace Grønn Hverdag   Miljøforvaltningen Miljøverndepartementet […]

Lover og Forskrifter

Forurensingsloven Avfallsforskriften Forskrift for kjeldesortering, oppsamling, innsamling, transport og gebyr for forbruksavfall, Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad kommunar, Telemark.
Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS